STUDIO MAJAMAA

Hääkuvaussopimuksen peruskohdat.

Hääkuvaussopimus

 
 

 

hääkuvaussopimus 

1. Sopimuksen osapuolet ja kuvauspaikka sekä -aika

Kuvaaja(t):

Kuvauksen päivämäärä ja kuvausaika:

Kuvauspaikat / -paikat:


2. Sopimuksen sisältö

2.1 Toimitettavat asiat 

Kaikki toimitettavat kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi käsittely ja manipu- laatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua. Kuvaaja toimittaa internet-galleriaan kuvaajan mielestä onnistuneet koevedokset hääpotreteista, joista asiakas saa valita suosikkikuviaan, jotka jälkikäsitellään. Näiden kohdalla voidaan myös tarvittaessa tehdä kuvamanipulaatiota. Asiakkaalla on internet-gallerian linkin toimittamisen jälkeen kaksi viikkoa aikaa valita käsiteltävät potretit.

Koko päivän vihkimisestä ja hääjuhlista kuvia toimitetaan tyypillisesti 200-350 kpl (lyhyemmästä kuvauksesta suhteessa vähemmän), jonka lisäksi mahdolliset ryhmä- ja photobooth-kuvat sekä potretit. Kaikki valokuvat lähetetään USB-muistitikulla, jos ei toisin sovita. Valokuvat toimitetaan viimeistään neljä viikkoa häistä tai kaksi viikkoa sen jälkeen, kun asiakas valitsee käsiteltävät potretit, jos se on myöhemmin kuin 6 viikkoa häistä.

 2.2 Ruokailu 

Jos asiakas ei järjestä kuvaajille yli 6h kuvauksen aikana ruokailua, pitää siitä tiedottaa vähintään viikko ennen häitä.

3. Maksu 

Kuvaus Laskutetaan ennen hääpäivää, mikäli asiakkaan kanssa ei toisin ole sovittu. Jos asiakas peruu kuvauksen, ei maksua palauteta, koska kuvaaja kieltäytyy kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Jos laskua ei ole maksettu ennen häitä, kuvaajalla ei ole velvollisuutta kuvata häitä eikä palauttaa maksun ensimmäistä osaa. Mikäli kuvaus peruuntuu kohtuuttoman lyhyellä varoitusajalla, on kuvaajalla oikeus kohtuullinen korvaus jo kuvauksia varten tehdystä työstä. Mikäli kuvaus on kokonaisuudessaan jo kuitenkin maksettu, neuvoitellaan palautettavan määrän suuruudesta.

4. Tekijänoikeudet 

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan sekä muussa hääkuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupalliseen tarkoitukseen pitää neuvotella erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Kuvien kaikenlainen muokkaaminen, rajaaminen, jne. on kiellettyä. Jos asiakas kuitenkin muokkaa itse kuvia, pitää siitä erikseen mainita kuvan yhteydessä, ettei kuvat ole kuvaajan muokkaamia kuvia, jos kuvia esitetään julkisesti.

5. Kuvien tyyli, kattavuus, yms.

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman ammatillisen harkintansa mukaisesti. 

Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa, kuvien raakatiedostoja ei toimiteta asiakaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia päivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. 

Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, mitään yksittäistä tapahtumaa ei taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 12kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

6. Sopimuksen purku 

Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen häitä kohtuullisen varoitusajan puitteissa. Kohtuullisella peruutusajalla tarkoitetaan tyypillisesti vähintään 4-8 viikon aikaa. Poikkeuksellisen sairastapauksen tai muun sattuessa, neuvoitellaan asiasta erikseen. Kuvaajalla ei sopimuksen purun jälkeen ole mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo ennalta maksettuja rahoja palauteta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain mikäli kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este.

Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi vakavan loukkaantumisen tai kuoleman tapauksen takia. Jos kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. 

Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan hääjuhlia ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku hääseurueesta käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan.

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan kuvaajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

8. Sopimuksen lisäykset ja muutokset
Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.